GGR
img img

GGR

 

GGR大容量旋转门(两翼门)
即使在高流量区域也能舒适地进出

 

大流量通行,豪华气派的选择

 

两翼自动旋转门,不仅具有充分通行空间,豪华气派的外形设计,而且是自动旋转门与自动平移门的完美组合。

 

既能满足节能,减少空气对流等要求,又能根据不同实际情况和场合切换到大通行量的平移门模式。

 

客户可以根据不同的季节,不同的要求,通过模式开关选择所需要的功能。

 

 

细节令人信服:

 

 

 

GGR大容量旋转门
D(内直径) A(通行高度) B(华盖) C(三入口) E外直径
3000mm 2200-3400mm 300-800mm 1302mm 3204mm
3200mm 2200-3400mm 300-800mm 1402mm 3404mm
3400mm 2200-3400mm 300-800mm 1502mm 3604mm
3600mm 2200-3400mm 300-800mm 1602mm 3804mm
3800mm 2200-3400mm 300-800mm 1702mm 4004mm
4000mm 2200-3400mm 300-800mm 1802mm 4204mm
4200mm 2200-3400mm 300-800mm 1902mm 4404mm
4400mm 2200-3400mm 300-800mm 2002mm 4604mm
4600mm 2200-3400mm 300-800mm 2102mm 4804mm
4800mm 2200-3400mm 300-800mm 2202mm 5004mm
5000mm 2200-3400mm 300-800mm 2302mm 5204mm
5200mm 2200-3400mm 300-800mm 2402mm 5404mm
* 特殊尺寸可经要求提供